आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचा राज्यस्तरीय मेळावा घेणेबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान नागपूर मार्फत नोंदणी

Barti Inter Caste Marriage

माहिती

  1.वैदिक            2.नोंदणी            3.सत्यशोधक            4.इतर         

  1. होय            2. नाही         

Notice:

* is Mandatory